De Vlaamse zorgsector ondergaat ingrijpende veranderingen. Zo groeit de complexiteit, onder andere door de vergrijzing van onze samenleving. Dit leidt tot een stijgende zorgzwaarte op zowel maatschappelijk als individueel vlak. 

Individuele zorg

Zorgoplossingen vereisen steeds meer maatwerk volgens de individuele verwachtingen en kwaliteitseisen van ieder individu. 

Mensen willen langer thuis wonen, en verwachten hiervoor de vereiste individuele ondersteuning vanuit de professionele zorgsector. Dit vraagt een decentrale, ambulante en kleinschalige aanpak richting de zorgontvanger. 

Nijpend personeelstekort

Tegenover deze groeiende complexiteit staat een nijpend tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. Zorgpersoneel moet zich maximaal kunnen wijden aan de zorgtaken, wat dan weer de facilitaire dienstverlening onder druk zet. 

Het facilitair beheer omvat alle ondersteunende taken, processen en opdrachten binnen een zorggroep of -instelling die niet rechtstreeks met de zorg te maken hebben. 

Onderaan Zorgsector in transformatie 2

Nieuwe oplossingen

Om te voldoen aan deze hoge maatschappelijke verwachtingen, zoekt u als zorginstelling volop naar nieuwe oplossingen. Met het oog op organisatorische schaalvergroting fuseren zorginstellingen tot grotere zorgroepen. Deze beheren in vele gevallen meerdere diensten- en opvangcentra en bieden begeleid wonen en thuiszorgdiensten aan. 

Woonzorgcentra voor ouderen en dienstencentra voor personen met een beperking groeien steeds meer naar elkaar toe en starten diverse samenwerkingsvormen. 

Vrije keuze voor zorgbehoevende

Ook de achterliggende financiering is volop in verandering. Terwijl vroeger de instellingen zelf en rechtstreeks werden gefinancierd door de overheid, richt de financiering zich steeds meer op de zorgbehoevende zelf die vrij kan kiezen uit de verschillende zorgaanbieders. 

Onderaan Zorgsector in transformatie

Reorganisatie en verandering

Al deze maatschappelijke en financiële evoluties verplichten zorginstellingen tot verregaande veranderingsprocessen. Naast het aanbieden van kwaliteitsvolle zorg vormen ook het facilitair beheer én een aangepaste infrastructuur binnen dit verhaal enkele van de grote uitdagingen. Deze structurele veranderingsprocessen vragen uiteraard strategisch veranderingsmanagement en bijhorende organisatieontwikkeling.