Door het outsourcen van facilitaire diensten kunnen zorggroepen en –instellingen zich maximaal concentreren op hun kerntaak: zorg verlenen. Into Facilities ontwikkelde een unieke formule voor facilitaire dienstverlening in de zorg. Wij werken als facilitaire regisseur samen met streng geselecteerde lokale ondernemers en maatwerkbedrijven, zodat we voor elke opdrachtgever een antwoord op maat garanderen. 

Welke outsourcing is mogelijk?

Wij werken bij de outsourcing van facilitaire diensten niet met standaardpakketten en -dienstverleningen. Bij aanvang van de samenwerking brengen wij heel nauwgezet de vragen en behoeftes in kaart, waardoor we op maat de juiste samenwerkingsformule uitwerken. U mag rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening, efficiënt georganiseerd met de grootste aandacht voor de zorgcomponent.

Start van de samenwerking

Mogelijk start onze samenwerking met de uitbesteding van één of meerdere facilitaire dienstverleningen, waarna het verhaal stapsgewijs groeit richting een geïntegreerde full-service outsourcing.

Of wenst u meteen een geïntegreerde complete dienstverlening waarbij we het volledige facility management overnemen? Wij streven in iedere situatie naar een hecht partnership op lange termijn.

Outsourcing Facility

Welke facilitaire diensten kunt u outsourcen? 

Hieronder vindt u enkele facilitaire diensten ter inspiratie. Staat een bepaalde facilitaire taak niet in deze lijst, maar wenst u deze toch uit te besteden? Voor ons geen probleem, wij garanderen maatwerk. Onze facilitaire diensten situeren zich op de domeinen ‘Wonen’ en ‘Leven’.

Wonen

 • Onderhoud gebouwen & technische installaties
 • Nieuwbouwwerken, aanpassingen, renovaties
 • Parkeerfaciliteiten
 • Poetsdienst
 • Afvalbeheer
 • Groenbeheer
 • Energievoorzieningen
 • ...

Leven

 • Maaltijden (aan huis)
 • Centrale keuken
 • Was- en strijkdiensten
 • Distributie medicijnen en verzorgingsmateriaal
 • Personenvervoer
 • ...