Staat u voor een uitdaging op vlak van facility management? Moet u een bepaald project realiseren binnen uw facilitaire diensten? Vertrouw het projectmanagement toe aan de experts van Into Facilities. Wij brengen ieder project tot een succesvol einde én garanderen extra toegevoegde waarde dankzij onze diepgaande kennis van facilitaire processen. Na afronding van het project behoort een outsourcing van deze facilitaire taken steeds tot de mogelijkheden. 

Waarom extern projectmanagement voor uw facilitaire diensten?

De zorgsector is voortdurend in verandering. Reorganisaties, fusies, herstructureringen, het opnemen van bijkomende zorgtaken,… betekent onvermijdelijk dat ook uw facilitaire dienstverlening moet worden uitgebreid, verbeterd of geoptimaliseerd.

Tijd en expertise

Projecten realiseren binnen facility management vereist de nodige tijdsinvestering en expertise, wat vaak ontbreekt binnen zorggroepen en –instellingen waar de zorgopdracht terecht de meeste aandacht krijgt.

Kostenefficiëntie en kwaliteit

In die situaties biedt extern projectmanagement een oplossing. Into Facilities heeft niet alleen de vereiste kennis van projectmanagement en –beheer in huis. Dankzij onze diepgaande kennis van de processen in de zorgsector garanderen wij voor het eindresultaat extra kostenefficiëntie en een maximale kwaliteit.

Geïntegreerde aanpak facility management

Wij benaderen elk project binnen facility management steeds vanuit een geïntegreerde aanpak. Facilitaire processen staan zelden op zichzelf, maar worden best op geïntegreerde manier geanalyseerd en georganiseerd.

Betrek ons zo vroeg mogelijk

Betrek ons bij bouw- of renovatieprojecten zo snel mogelijk in het verhaal. Wij bekijken het volledige project vanuit facilitair oogpunt, zodat u in de latere exploitatiefase kosten bespaart en dagelijks efficiëntiewinsten boekt.

Welke facilitaire projecten kunt u aan ons toevertrouwen?

Ons aanbod aan projectmanagement voor facilitaire dienstverlening is uitgebreid. De opdracht kan zich richten op één of enkele facilitaire diensten of de totaliteit van het facility management omvatten.

Naast operationele projecten behoort ook strategisch projectmanagement (lees hierover meer in infrastructuurbeheer) tot de opties. Ook voor projectmanagement garanderen wij maatwerk binnen de werkdomeinen ‘Wonen’ en ‘Leven’:

Wonen

 • Onderhoud gebouwen & technische installaties
 • Nieuwbouwwerken, aanpassingen, renovaties
 • Parkeerfaciliteiten
 • Poetsdienst
 • Afvalbeheer
 • Groenbeheer
 • Energievoorzieningen
 • ...

Leven

 • Maaltijden (aan huis)
 • Centrale keuken
 • Was- en strijkdiensten
 • Distributie medicijnen en verzorgingsmateriaal
 • Personenvervoer
 • ...