De infrastructuur vormt de fysieke ruggengraat van elke zorginstelling. Zorginfrastructuur kan daarbij verschillende vormen aannemen: woonzorgcentra, assistentiewoningen, zorghotels,… of zelfs volledige zorgcampussen met gemengde functies. Het juiste infrastructuurbeheer moet de zorgactiviteiten en de logistieke processen binnen de zorginstelling maximaal ondersteunen.

Voor elke infrastructuuruitdaging

Samensmelten met andere zorginstellingen of het opnemen van nieuwe zorgtaken leidt vaak tot infrastructuurprojecten, zowel op vlak van nieuwbouw als renovatie. 

Ook voor het beheer van hun infrastructuur zoeken zorggroepen naar nieuwe mogelijkheden. Wij zijn de geknipte partner voor elke infrastructuuruitdaging. 

Volledige DBFMO-portfolio

Op vlak van infrastructuurbeheer biedt Into Facilities een dienstverlening op maat, zowel voor bestaande infrastructuur als voor de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Daarnaast behoren ook vernieuwende PPS-formules inzake financiering tot de opties, aangevuld met dagelijks onderhoud en het uitbaten van de gebouwen. 

Met onze totaalaanpak voor infrastructuurbeheer dekken we de volledige DBFMO-portfolio af van Design, Build, Finance, Maintenance en Operate. Vanuit een geïntegreerde aanpak kiezen we bewust en onderbouwd voor de juiste samenwerking- en beheerformule. Zo realiseren we moderne infrastructuur voor zorggroepen en –instellingen zonder het overschrijden van de toekomstige financiële draagkracht.

martha-dominguez-de-gouveia-nMyM7fxpokE-unsplash

Slimme en energiezuinige zorginfrastructuur

Wij ontwerpen en realiseren de zorggebouwen voor de toekomst, inclusief een intelligente integratie van digitale technologie. Op die manier optimaliseren we de latere zorgactiviteiten en facilitaire processen. Zo komen we samen tot een sterker gebouwenbeheer en een innovatieve dienstverlening.