Alle zorggroepen en –instellingen worden geconfronteerd met verandering. Verandering leidt tot succes wanneer vooraf de koersrichting wordt uitgestippeld én alle stakeholders worden meegenomen in het veranderingstraject. Into Facilities stippelt samen met u de toekomststrategie uit en begeleidt uw organisatie bij de nodige veranderingsprocessen.

Strategisch, tactisch en operationeel 

Into Facilities gaat samen met u de grootste uitdagingen aan. Elke verandering – strategisch, tactisch of operationeel – vereist een aangepaste aanpak. 

Telkens kan u rekenen op de gespecialiseerde bijstand van Into Facilities.

  • Moeten er nieuwe zorgopdrachten of -diensten worden opgenomen?
  • Een groot nieuwbouw- of renovatieproject in het vooruitzicht?
  • Worden de facilitaire processen uitbesteed?

We geven niet alleen advies, maar dragen ook mee de verantwoordelijkheid voor een succesvolle implementatie. 

Strategie en organisatieontwikkeling

Alle stakeholders mee in het verhaal

Veranderingen slagen alleen wanneer alle belanghebbenden mee zijn in het verhaal en dit ondersteunen. Onze aanpak voor veranderingsmanagement omvat de inclusie van alle stakeholders, waaronder eigen medewerkers, zorgontvangers en overige geïdentificeerde stakeholders. 

We brengen de implicaties van de verandering voor elke stakeholder in kaart en zorgen dat elke stakeholder het veranderingsproces begrijpt en ondersteunt. 

Ondersteuning op maat

Elk veranderingsproces is uniek en vraagt een aangepaste methodiek. Vanuit onze regisseursbenadering analyseren we de specifieke uitdaging en brengen we de juiste partners in het verhaal. Dit omvat mogelijk het inschakelen van organisatiedeskundigen en interim-managers die instaan voor het strategische organisatiemanagement en de organisatieontwikkeling. 

Voor specifieke uitdagingen selecteren we de juiste consultants die doelgericht aan de slag gaan. Om uw medewerkers en zorgverstrekkers zowel individueel als in team mee te nemen in het veranderingsproces, werken we met ervaren coaches.