De dienstverlening van Into Facilities omvat veel meer dan louter een overname van facilitaire diensten. Wij streven met elke zorggroep of –instelling waarmee we samenwerken naar een hecht partnership. Daarbij denken we ook op strategisch vlak mee na over het facility management in uw zorgorganisatie. Wij bieden met onze unieke samenwerkingsvormen een volledige ontzorging voor het facilitair beheer. Dankzij onze 100% focus op de zorgsector hebben wij steeds oog voor de ‘zorgcomponent’ binnen de samenwerking.

Onze aanpak

Wij nemen de rol van regisseur en coördinator op die via een geïntegreerde aanpak naar een maximale toegevoegde waarde streeft. Onze dienstverlening omvat dus veel meer dan louter een operationele overname van facilitaire diensten of het onderhoud van infrastructuur. 

Wij streven met elke zorggroep of –instelling naar een hecht partnership en diepgaande organisatieveranderingen op langere termijn. Daarbij denken we ook op strategisch vlak mee na over de verdere ontwikkeling van uw zorgorganisatie.

Wij bieden met onze unieke samenwerkingsvormen een volledige ontzorging voor het infrastructuurbeheer, het facilitair management en alle bijhorende veranderingstrajecten. Dankzij onze 100% focus op de zorgsector hebben wij steeds oog voor de ‘zorgcomponent’ binnen de samenwerking. 

Het begin…

Into Facilities is een jonge onderneming met stevige financiële fundamenten. Het bedrijf werd in 2015 opgericht vanuit de vaststelling dat vele Vlaamse zorggroepen en –instellingen kampen met grote uitdagingen op vlak van facility management, infrastructuurbeheer en veranderingsmanagement. Vooraleer algemeen directeur te worden van Into Facilities, was Geert Debbaut directeur zorg in het ziekenhuis van Turnhout.

Lees hier meer over onze visie ani-kolleshi-vu-DaZVeny0-unsplash

De financiering van de zorgsector staat onder druk, terwijl de zorg zelf steeds complexer en meer veeleisend wordt. Zorginstellingen fuseren daardoor tot grotere zorgroepen en zijn vrijwel permanent in reorganisatiemodus. Naast de traditionele zorg in centrale instellingen, groeit het belang van decentrale zorg bij de patiënt thuis of in aangepaste woonvormen. De facilitaire dienstverlening en het infrastructuurbeheer binnen zorgorganisaties moet zich voortdurend aanpassen aan deze evoluties. Dit veranderingsmanagement vormt binnen de zorgroepen een gigantische uitdaging.

Om zorggroepen en –instellingen op alle vlakken te ondersteunen – zeg maar ‘ontzorgen’ -, werd Into Facilities opgestart. De visie van ons jonge bedrijf verschilt volledig van de aanpak van de gekende facilitaire dienstverleners, bouwbedrijven of consultancyfirma’s. Wij werken maximaal geïntegreerd, waarbij we vanuit onze regierol de verschillende facilitaire en infrastructuurprocessen op elkaar afstemmen en optimaliseren. Daarbij selecteren we vanuit een gezonde competitiewerking lokale ondernemers en maatwerkbedrijven als facilitaire partners. We denken op alle vlakken met onze opdrachtgevers mee op lange termijn. In alles wat we doen, staat het ‘ontzorgen van de zorg’ centraal. Uiteraard nemen we ook de kostenefficiëntie mee in dit verhaal.”
 

Geert Debbaut

Stevige fundamenten

Into Facilities werd opgericht in de schoot van enerzijds de B&R Bouwgroep en anderzijds Polders Investeringsfonds. B&R is een multidisciplinaire bouwgroep met vele dochterondernemingen die zich allen specialiseren in een specifiek onderdeel. Samen geven zij invulling aan een groot deel van het spectrum van de brede bouwsector. Polders Investeringsfonds is een holding die inzet op de ontwikkeling en uitbouw van duurzame projecten, van de realisatie van windmolenparken, over de uitbouw van een biologisch landbouwbedrijf, tot het opzetten van duurzame bouwprojecten.

Vanaf het begin werd gekozen voor een unieke aanpak, in nauwe samenwerking met lokale ondernemers en maatwerkbedrijven. De beide onderliggende organisaties zorgen voor financieel stevige fundamenten en brengen – wanneer nodig – de vereiste ervaringen en kennis in het verhaal.